Photo gallery

Garden


Neighbordhood

Zahrada


Okolí

To make a reservation please contact us, we will be happy to provide you with further information or we will send you a price calculation.

Contact informations

Address
Zahradní 14, Břeclav

Contact person
Vendi Janošek

Contact person
Zdeňka Janošková

IČO
70291853

DIČ
CZ6262281366

Phone
+420 608 181 072

E-mail
ubytovaninazahradni@gmail.com

     

Contact us

We will use your contact details (name, telephone, e-mail) only to respond to your request, not to register or process them to third parties.

Pro vytvoření rezervace nás prosím kontaktujte, rádi Vám poskytneme další informace nebo pošleme cenovou kalkulaci.

Pokud si chcete dopřát snídani v Cafe Industry, rádi Vám rezervujeme stůl dle Vašich požadavků.

Kde nás najdete

Adresa
Zahradní 14, Břeclav

Kontaktní osoba
Vendi Janošek

Provozovatel
Zdeňka Janošková

IČO
70291853

DIČ
CZ6262281366

Telefon
+420 608 181 072

E-mail
ubytovaninazahradni@gmail.com

     

Napište nám

Vámi uvedené kontaktní údaje (jméno, telefon, e-mail) využijeme pouze pro odpověď na Vaši poptávku, nebudeme je evidovat, dále zpracovávat, ani je poskytovat třetím stranám.

Lednice

Významná vinařská obec jižní Moravy, připomínaná v písemných pramenech poprvé již v roce 1222 jako zemanské sídlo. Lednice se nachází asi 6 km severozápadně od Břeclavi a 12 km východně od Mikulova. Lednicko-valtický areál, do něhož (jak již z názvu vyplývá) Lednice patří, je zapsán v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámek a ostatní budovy v Lednici jsou otevřeny od dubna do září. V tomto období se dá do Lednice také doplout lodí.

Lednický zámek

Zámek Lednice se nenachází nikde jinde než v obci Lednice. Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Dnešní podobu získal zámek při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století. Došlo tak k rekonstrukci původního renesančního zámku z 16. století, kolem něhož byla již tehdy rozsáhlá zahrada. Zámecká budova je velmi bohatě novogoticky zdobená. Stejně velkolepá je i výzdoba interiérů vyřezávanými kazetovými stropy, původním historickým nábytkem či pozoruhodným, šestatřicetistupňovým dřevěným schodištěm v knihovně, které vedlo do ložnice knížat a bylo vyrobeno bez použití jediného hřebíku. Ve většině společenských prostorů jsou postaveny mramorové krby. Z pravé strany k zámku přiléhá rozsáhlý skleník postavený v letech 1834 a 1835. V okolí zámku se rozkládá rozsáhlý zámecký park vybudovaný na počátku 19. století. V parku se nachází mnoho vzácných dřevin, rybníků a zajímavých staveb: minaret z roku 1798, Janův hrad – pseudogotická napodobenina hradní zříceniny, nebo Lovecký zámeček. Lednický zámek byl v květnu 1997 zapsán do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO.

Zámecký park

Nejstarší renesanční zahradu z poloviny 16. století, která byla upravena do šesti velkých čtverců s terasami a vodotrysky, vystřídala při přestavbě barokní zahrada s francouzskou úpravou a terasou se sochařskou výzdobou. Tam, kde byla původně jen mokrá louka v nivě řeky Dyje, vznikl rozsáhlý krajinářský park v anglickém stylu, který je proťat několika působivými průhledy. Traduje se, že například z Ameriky bylo přivezeno pro nový park na 36 tisíc sazenic nejrůznějších rostlin Dnešní zámecký park je vlastně velkou dendrologickou zahradou. Je odtud uváděno na 130 druhů jehličnatých stromů a 356 druhů listnatých, některé z nich patří k nejstatnějším exemplářům svého druhu u nás. V parku se nachází i několik dalších pozoruhodných staveb, jako například římský aquadukt, čínský altánek, maurský dům, menší Růžový rybník, větší rybník Zámecký a několik ostrovů i mostů. Zámecký park v Lednici patří k nejvýznamnějším a nejhodnotnějším krajinářským komplexům Evropy.

Zámecký skleník

Do komplexu Lednického zámku a přilehlého zámeckého parku, patří i historický skleník. Jde o nejstarší dochovaný skleník z litinových obloukovitých konstrukcí na evropském kontinentu. Ve skleníku se nachází i nejvzácnější česká skleníková rostlina – strom 300-500 letého cykasu Encephalartos altensteinii. Rekonstrukce skleníku v 90. tých letech nicméně nebrala ohled na význam zdejších rostlin a došlo tak k nenávratnému poškození tohoto stromu.

Minaret v zámeckém parku

Stavba z přelomu 18. a 19. století vznikla podle návrhu architekta Josefa Hardmutha. Původně plánovaná stavba mešity byla zavrhnuta kvůli nevhodnému podloží. Základy minaretu tvoří olšové piloty a rošt z dubových trámů, středem budovy je téměř šedesát metrů vysoká třípatrová věž se třemi galeriemi a kopulí. Návštěvníkům, kteří jsou ochotni vyšlapat tři sta dva schodů na horní ochoz, se naskytne krásný výhled na zámecký park Lednice, Pálavu a Bílé Karpaty. Sály v prvním patře, disponující sbírkami orientálních předmětů, čekají na rekonstrukci a zpřístupnění. Veřejnosti je minaret přístupný v návštěvních hodinách.

Valtice

Valtice jsou malebné městečko, vonící vínem a dýchající historickou atmosférou. Dominantou Valtic je barokní zámek s kaplí a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Obec se pyšní oficiálním titulem „Hlavní město vína“. Sídlí zde Národní vinařské centrum, které provozuje veřejnou degustační expozici Salon vín ČR. Všem milovníkům vína srdečně doporučujeme navštívit tento salon, který se nachází ve vinných sklepech pod zámkem. V okolí se nacházejí dvě veřejně přístupné stavby Lednicko-valtického areálu: Kolonáda na Reistně a Rendez-vous.

Valtický zámek

Překrásný barokní zámek, zrekonstruovaný tak, jak jej zanechal v 18. století architekt Johann Bernard z Erlachu. Nachází se na mírném návrší za městským náměstím. Zámek tvoří tříposchoďová čtyřkřídlá budova s konírnami, jízdárnou, galerií, rokokovým divadlem a kočárovnou. Z renesančního období se zachovaly dvě nárožní věže, od nichž vedou nízká boční křídla uzavírající s hlavní budovou čestný dvůr. Průčelní fasáda zámecké budovy je bohatě zdobena, středová osa budovy je zvýrazněna vstupním portálem a věží. Bohatě vybavené zámecké interiéry byly upravovány až do 18. století.

Kolonáda – Rajsna

Kolonáda na Reistně se nachází asi 2 km jihozápadně od Valtic. Funguje jako vyhlídka a je veřejnosti přístupná v návštěvních hodinách. Dá se sem dostat samozřejmě pěšky, také na kole a pro pohodlnější z nás autem. Parkoviště je 400m od této překrásné vyhlídky. Kolonáda na Reistně je důkazem několika faktů: že se měli Lichtenštejnové rádi a navzájem se ctili, že peněz přece jenom neměli zas až tak moc, jak se povídá a že slavný architekt Josef Hadmuth nebyl úplně geniální.

Hraniční zámeček

Hraniční zámeček se nachází asi 4 km severně od Valtic a funguje v něm luxusní hotel s restaurací. Hraniční zámeček byl postaven jako letní sídlo pro panstvo, které sem přijíždělo hlavně v létě. Povinností moc nebylo, tak z balkonu koukali na lesknoucí se hladinu rybníka, která se ve dne třpytila jako zlato, navečer upadala do tmavočervené mlhy a s ránem se probouzela do blankytně modré. Hraniční zámeček byl pojmenován podle hranice mezi Markrabstvím moravským a Dolními Rakousy, která procházela jeho středem. Na fasádě se dodnes skví německý nápis: „Mezi Rakouskem a Moravou“. Území bylo k československé republice připojeno v roce 1919, čímž stavba ztratila na osobitosti, ale nic jí to neubralo na kouzlu.

Nový dvůr

Nový dvůr se nachází asi 3 km jižně od Lednice nedaleko Prostředního a Mlýnského rybníka. V současnosti slouží objekt k chovu koní. Interiéry jsou nepřístupné veřejnosti. Stavba Nového dvora je důkazem, že i užitkové budovy mohou vypadat co k čemu. Budovu na návrší, zdvíhajícím se od břehů Lednických rybníků, tvořily stáje a obytná část. Na empírovém statku je nejhezčí kruhová Rotunda uprostřed průčelí, v níž je krásně vymalovaný salónek. Nový dvůr vám možná připomene, že svět je nejhezčí z koňského sedla – a to platí pro Lednicko-valtický areál dvojnásob.

Tři grácie

Chrám tří Grácií se nachází asi 5 km severovýchodně od Valtic. Socha trojice nahatých krasavic, která dala stavbě jméno, zaujme na první pohled. Ztepilé ženy se vypínají na podstavci, umístěném vprostřed parkově upravené paseky. Dokola je obtáčí půlkruhová stavba z dílny Jana Karla Engela. Na Třech Gráciích je zajímavé především to, že ve skutečnosti žádné grácie nejsou. Sousoší zobrazuje trio antických bohyní: Athénu, Afroditu a Artemis. Kromě počátečního písmene jména mají společný lehký úsměv a baculaté postavičky. Na dnešním přehlídkovém molu by neobstály, ale proti svým „konkurentkám“ ze štětce Patra Pavla Rubense jsou přímo vyhublé. Sousoší vytesal z jediného balvanu Leopold Fischer a původně zdobilo zámecký park v Lednici.

Dianin chrám – Rendez-vous

Rendez-vous, též zvaný Dianin chrám, se nachází asi 3 km severovýchodně od Valtic. Lovy, hony, štvanice – klasická volnočasová aktivita šlechty, či alespoň její silnější poloviny. O tom, že Lichtenštejnové tyto zábavy milovali, svědčí hned několik staveb Lednicko-valtického areálu. Lovecké zámečky, kam se chodilo slavit; kaple, u které se za chycená zvířata modlilo, a konečně Rendez-vous – chrám, zasvěcený samotné bohyni lovu, Dianě. Romantický zámeček načrtl na papír tužkou její vynálezce – Josef Hardmuth. Je vyzdobená dráždivými sochami: do kamene tu vytesali Dianu, jak laškuje se psem, i Kupida, pozorujícího koupající se nymfy.
Empírový zámeček je poměrně mohutný a má tři poschodí. V patře se nachází sál, který dříve sloužil jako shromaždiště panstva, které se chystalo na lov. Páni tu posnídali, probrali novinky v myslivectví a sílu svých koní. Pak se v skrytu duše pomodlili k Dianě a vyrazili do okolních lesů vstříc dobrodružství. Dianin chrám nechal v roce 1812 postavit Jan I. z Lichtenštejna. Od té doby se na jeho zdech skví nápis: „Chrám tento, jasná ty Fébovo sestro, je zasvěcen tobě, bez škody ať roste k poctě tvé háj ten stále!“

Belveder

Zámeček Belveder se nachází asi 1 km severně od Valtic. Přímo k objektu odbočuje asi 250 m dlouhá neznačená zpevněná cesta. V jednoduchosti je krása. O tom svědčí zámeček Belveder, vystavěný na severním okraji Valtic Josefem Hardmuthem. Příkaz knížete zněl „postavit pěknou bažantici“ a architekt se tohoto úkolu zhostil víc než dobře. Hospodářský objekt navrhl tak, aby se líbil nejen bažantům, které zde páni hodlali chovat, ale i stavebním oborníkům. Šlechta, jež sem čas od času zavítala, byla okouzlena překrásným výhledem. Nedaleký Mikulov, obklopený lány vinic a skalami Pálavy, tu má člověk jako na dlani.

Co dál navštívit…

Janův hrad
Pohansko
Rybniční zámeček
Lovecký zámeček
Sv. Hubert
Apollonův chrám
Obelisk
Lány …

Ještě vybíráte konkrétní termín? Tady najdete výběr těch nejzajímavějších událostí z Břeclavi, Lednicko-valtického areálu a okolních měst.

O těch nejzajímavějších akcích a událostech v okolí hosty pravidelně informujeme na našem FACEBOOKU a INSTAGRAMU.

Kalendář akcí pro sezónu 2019 najdete také ZDE na oficiálních stránkách UNESCO.

Kalendář akcí pro město Břeclav najdete ZDE.

Pravidelné akce:

Na výlet do Lednice historickými motoráčky

středa 1.5.2019
sobota 4.5.2019
neděle 5.5.2019
středa 8.8.2019
sobota 11.5.2019
neděle 12.5.2019
sobota 18.5.2019
neděle 19.5.2019
sobota 25.5.2019
neděle 26.5.2019

Nádraží Břeclav-Lednice
Historické vlaky odjíždějí z Břeclavi vždy v 9:11, 11:10, 13:10 a 15:10 hod. Zpět z Lednice pak jedou v 10:20, 12:20, 14:20 a 16:20 hod.

Jarní večer s cimbálkou ve Valtickém Podzemí

sobota 22.4.2017 20:00
sobota 29.4.2017 20:00
sobota 7.4.2018 20:00
sobota 14.4.2018 20:00
sobota 21.4.2018 20:00
sobota 28.4.2018 20:00
sobota 23.3.2019 20:00
sobota 30.3.2019 21:00
sobota 6.4.2019 20:00
sobota 13.4.2019 20:00
sobota 27.4.2019 20:00
sobota 4.5.2019 20:00
sobota 11.5.2019 20:00
sobota 18.5.2019 20:00
sobota 25.5.2019 20:00
pátek 31.5.2019 20:00
sobota 1.6.2019 20:00
pátek 7.6.2019 20:00
sobota 8.6.2019 20:00
pátek 14.6.2019 20:00
sobota 15.6.2019 20:00
pátek 21.6.2019 20:00
Valtické Podzemí – labyrint vinných sklepů (Valtice)
Tradiční víkendový večer a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí, unikátním labyrintu historických vinných sklepů.

Prázdninové večery s cimbálkou ve Valtickém Podzemí

pátek 1.7.2016 20:00
sobota 2.7.2016 20:00
pátek 8.7.2016 20:00
sobota 9.7.2016 20:00
pátek 15.7.2016 20:00
sobota 16.7.2016 20:00
pátek 22.7.2016 20:00
sobota 23.7.2016 20:00
pátek 29.7.2016 20:00
sobota 30.7.2016 20:00
pátek 5.8.2016 20:00
sobota 6.8.2016 20:00
pátek 12.8.2016 20:00
sobota 13.8.2016 20:00
pátek 19.8.2016 20:00
sobota 20.8.2016 20:00
pátek 26.8.2016 20:00
sobota 27.8.2016 20:00
pátek 30.6.2017 20:00
sobota 30.6.2018 20:00
pátek 10.8.2018 20:00
sobota 29.6.2019 20:00
pátek 5.7.2019 20:00
pátek 12.7.2019 20:00
sobota 13.7.2019 20:00
pátek 19.7.2019 20:00
sobota 20.7.2019 20:00
pátek 26.7.2019 20:00
sobota 27.7.2019 20:00
pátek 2.8.2019 20:00
sobota 3.8.2019 20:00
pátek 9.8.2019 20:00
sobota 10.8.2019 20:00
pátek 16.8.2019 20:00
sobota 17.8.2019 20:00
pátek 23.8.2019 20:00
sobota 24.8.2019 20:00
pátek 30.8.2019 20:00
sobota 31.8.2019 20:00
Valtické Podzemí – labyrint vinných sklepů (Valtice)
Tradiční prázdninové víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí, unikátním labyrintu historických vinných sklepů.

Valtické Podzemí – podzimní večer s cimbálkou

pátek 4.10.2019 20:00
sobota 5.10.2019 20:00
pátek 11.10.2019 20:00
sobota 12.10.2019 20:00
pátek 18.10.2019 20:00
sobota 19.10.2019 20:00
pátek 25.10.2019 20:00
pátek 1.11.2019 20:00
sobota 2.11.2019 20:00
neděle 24.11.2019 20:00
Valtické Podzemí – labyrint vinných sklepů (Valtice)
Tradiční víkendové večery a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – podzemním městě vína unikátním labyrintu historických vinných sklepů.

Duben

Koulení kola – trénink okolo Lednice

sobota 27.4.2019 9:00 – 27.4.2019
Lednice
12. ročník turistické akce Klubu českých turistů.

Květen

Břeclav dětem

sobota 4.5.2019 13:00
Areál Pod ZámkemTak jako v předešlým ročnících i letos budou připraveny soutěže, skákací hrady, disco. Těšit se můžete i na  traktory, popelářská auta, policejní vozy, vozy MP, hasičskou techniku a mnoho dalšího.

Výstava vín Lednice LVA 2019

sobota 4.5.2019 10:00 – 4.5.2019
Lednice – zámek a park (Lednice)
Ochutnávka vín vinařů z celého Lednicko-valtického areálu. Vyhlášení šampionů bílých, červených i růžových vín.

Májová slavnost

sobota 4.5.2019 12:00 – 4.5.2019
Lednice – Lázeňská kolonáda

52. valtické vinné trhy

pátek 10.5.2019
sobota 11.5.2019
Valtice – zámek (Valtice)
Novodobé Valtické vinné trhy, nejstarší celostátní soutěž vín s mezinárodní účastí v ČR, navazují na více než stopadesátiletou historii vinných trhů…

Slavnostní otevření Bylinkové zahrady 2019

sobota 11.5.2019 11:00
Bylinková zahrada Lu & Tiree Chmelar ve Valticích (Valtice)
Můžete se těšit na komentovanou prohlídku zahrady s průvodcem, ochutnávku bylinných nápojů a mnoho dalšího..

XII. Výstava vín Lednicko-valtického areálu

pátek 17.5.2019 14:00
sobota 18.5.2019 10:00
ATC Apollo Lednice (Lednice)
Již 12. ročník výstavy vín Lednicko-valtického areálu. K ochutnání bude 600 vzorků vín.

Otevírání Lichtenštejnských stezek

sobota 18.5.2019
start v prostranství před ICE BORS arénou Břeclav
Tradiční zahajovací cyklistická akce sezóny. Tentokrát si můžete vybrat ze čtyř tras, nebude chybět doprovodný program a hodnotné ceny.

Červen

Letní slavnosti vína a jídla

sobota 1.6.2019 14:00
Křížový sklep A.D. 1640 (Valtice)
Ochutnávky mladých vín a sektů v areálu Chateau Valtice spojené s bohatým kulturním programem, soutěžemi pro děti a prohlídkami historického Křížového…

Slavnosti břeclavského piva

8.6.2019
Areál Pod Zámkem Břeclav
Odpoledne plné her, soutěží a hudebního programu.  A k tomu to nejlepší břeclavské pivo.

Přijďte přivonět …

sobota 8.6.2019 10:00 – 8.6.2019
Bylinková zahrada Lu & Tiree Chmelar ve Valticích (Valtice)
Můžete se těšit například na ukázku parní destilace rostlinných silic, na povídání o aromaterapii a aromaterapeutický workshop nebo květinová aranžmá s bylinkami. Součástí akce jsou také komentované prohlídky zahrady.

Vinařská akademie II – Vinařství ČR

čtvrtek 4.6.2015  – neděle 6.9.2015
pátek 21.7.2017  – neděle 23.7.2017
pátek 20.7.2018  – neděle 22.7.2018
pátek 14.6.2019  – neděle 16.6.2019
Vinařská akademie Valtice (Valtice)
Volné pokračování kurzu Vinařská akademie I – KADET. Rozšíříte si své znalosti a získáte informace o víně přímo v Hlavním městě vína – Valticích.

Starci na chmelu

sobota 15.6.2019 20:00
Lednice – zámek a park (Lednice)
Starci na chmelu – 8. ročník Muzikálů v Lednici – Nejstarší český muzikál – Hraný muzikál – Živá kapela – Pódium a kulisy obstará samotný zámek.

Testosteron

neděle 16.6.2019 20:00
Lednice – zámek a park (Lednice)
Komedie obnaženého mužství – Obsahuje expresivní výrazy – Živá kapela – Pódium a kulisy obstará samotný zámek – Hraje Městské divadlo Zlín.

Břeclavský Drak

22.6.2019 9:00
areál Slováckého veslařského klubu „Nad splavem“
10. ročník závodu dračích lodí na řece Dyji v areálu Slováckého veslařského klubu „Nad splavem“. Závody amatérských posádek a firemních týmů.

Zámecký košt vín

sobota 22.6.2019
Valtice – zámek (Valtice)
Ochutnávka vín z produkce rodinného vinařství Chateau Valtice a Vinařství Kovacs Novosedly pro všechny milovníky špičkových moravských vín.

S vínem pěšky i na kole

sobota 22.6.2019 9:30
Valtice – start u Zámeckého sklepa (levé křídlo zámku Valtice)
Přijeďte si do Valtic – hlavního města vína – udělat cyklo či pěší výlet po krásách Lednicko-valtického areálu, a to vše s chutí skvělých moravských vín.

Noc otevřených sklepů ve Valtickém Podzemí

sobota 20.6.2015 18:00 – neděle 21.6.2015 8:00
sobota 24.6.2017 20:00 – neděle 25.6.2017 8:00
sobota 16.6.2018 20:00 – neděle 17.6.2018 8:00
sobota 22.6.2019 20:00 – neděle 23.6.2019 8:00
Valtické Podzemí – labyrint vinných sklepů (Valtice)
Podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí, unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů.

Dracula

pátek 21.6.2019 20:30
sobota 22.6.2019 20:30
Lednice – zámek a park (Lednice)
– výpravná koncertní verze – nejúspěšnější česká legenda Dracula Muzikál Dracula vidělo v Paláci kultury v letech 1995-1998 rekordních 1,2 milionů diváků.

Kocour v botách

neděle 23.6.2019 13:00
Lednice – zámek a park (Lednice)
Muzikálová pohádka nejen pro děti, která měla slavnostní premiéru 28. listopadu 2018 v Divadle Broadway. Muzikálové představení se odehrává přímo u zámku.

Tři mušketýři

sobota 25.8.2018 19:00
neděle 23.6.2019 20:30
Lednice – zámek a park (Lednice)
– výpravná koncertní verze úspěšného muzikálu divadla Brodway – pódium a kulisy obstará samotný zámek Lednice.

Queenie koncert pod hvězdami

pátek 28.6.2019 18:00
Multifunkční centrum zámek Lednice – muzeum (Lednice)
Queenie – Queen tribute band Koncert pod hvězdami jedné z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě Queenie – Queen tribute band v nádherné scenérii.

Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR

neděle 30.6.2019 14:00 – 30.6.2019
Lednice – zámek a park (Lednice)
I letos proběhne oblíbený koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Tento rok koncert obohatí svou návštěvou i Hudba Ministerstva vnitra Slovenské republiky.

Červenec

Divadelní komedie na nádvořích hradů a zámků

středa 3.7.2019 21:00
Valtice – zámek (Valtice)
Strašidlo Cantervillské, Oscar Wilde. Divadelní komedie na nádvořích moravských a českých zámků. Známý příběh se známými herci a opravdovým strašidlem.

Divadelní komedie na nádvořích hradů a zámků

čtvrtek 4.7.2019 21:00
Lednice – zámek a park (Lednice)
Strašidlo Cantervillské, Oscar Wilde. Divadelní komedie na nádvořích moravských a českých zámků. Známý příběh se známými herci a opravdovým strašidlem…

Letní Hudbobraní ve Valtickém Podzemí

pátek 6.7.2018 18:00
sobota 6.7.2019
Valtické Podzemí – labyrint vinných sklepů (Valtice)
Oblíbená akce v novém letním termínu. Atraktivní kulturní program pro celou rodinu. Cimbálky a kapely z Lednicko-valtického areálu. Krajové a sezónní speciality…

Zámecké muzikálové noci Valtice

úterý 16.7.2019 20:00
středa 17.7.2019 20:00
Valtice – zámek (Valtice)
Koncertní verze nejúspěšnějších muzikálů na zámku ve Valticích. Po loňském úspěchu a vyprodaných představeních koncertních provedení muzikálů Tři mušketýři…

KISS Forever Band

19.7.2019 20:00
Areál Na Vodě, Stará Břeclav
Koncert KISS tribute kapely. Předprodej vstupenek: www.kiss4ever.cz

Construct Man

20.7.2019 10:30
areál Slováckého veslařského klubu, Haškova 34, Břeclav
Tento krátký (sprint) triatlon je určený pro širokou sportující veřejnost, je vhodný i pro naprosté začátečníky a ty, kteří chtějí triatlon zkusit poprvé.

Lednické krojované hody

sobota 27.7.2019 14:00
Zámecké náměstí (Lednice)
Obnova tradičních krojovaných hodů v Lednici. Průvod obcí a zvaní na hody. Těšit se můžete na předtančení besedy na Zámeckém náměstí dětmi z národopisného souboru.

Srpen

Kryštof – Jenom písničky Open air

pátek 9.8.2019 19:00
Valtice – zámek (Valtice)
Přední česká kapela Kryštof se v letošním létě vrátí na festivalová a open air pódia. A mezi tradiční akce ukryla pro své fanoušky jedno překvapení.

Slavnosti rajčat

sobota 10.8.2019
Ulice U Tržiště, Břeclav
6. ročník kulinářské akce, jež představí pro Břeclavsko typickou zeleninu v mnoha podobách. Na programu degustace specialit a doprovodný kulturní program pro celou rodinu. Vstup volný.

Lucie Bílá a Petr Malásek

sobota 10.8.2019 20:30
Valtice – zámek (Valtice)
Recitál – komorní představení Lucie Bílé s klavírním doprovodem Petra Maláska. Diváci budou moci vyslechnout skladby z Lucčiných alb i jen příležitostné…

Podzimní slavnosti vína a jídla

sobota 31.8.2019 14:00
Křížový sklep A.D. 1640 (Valtice)
Ochutnávky burčáků, mladých vín a sektů s bohatým kulturním programem, soutěžemi pro děti a prohlídkami Křížového sklepa z roku 1640 a chrámu vína.

Září

Burčáky a volba Miss Burčák ve Valtickém Podzemí

pátek 8.9.2017
sobota 9.9.2017
pátek 7.9.2018
sobota 8.9.2018
pátek 6.9.2019
sobota 7.9.2019
Valtické Podzemí – labyrint vinných sklepů (Valtice)
Září – valtické burčáky vaří! Burčák a vína LVA, cimbálová muzika.  Zážitková vinařská turistika v Podzemním městě vína.

Gulášfest 2019

sobota 14.9.2019
Lednice – prostranství vedle Centrálního parkoviště
Velice oblíbená a již tradiční akce v Lednici – Gulášfest. Soutěž o nejlepší guláš a nejlepší a nejoriginálnější tým, který guláš vaří.

Valtické Podzemí – večer při burčáku a cimbálce

pátek 13.9.2019 18:00
sobota 14.9.2019 18:00
Valtické Podzemí – labyrint vinných sklepů (Valtice)
Tradiční víkendový večer a zážitková turistika ve Valtickém Podzemí. Vína Lednicko-valtického areálu za doprovodu cimbálové muziky k tanci i poslechu….

Chilli fest

sobota 19.4.2019
Areál Pod Zámkem Břeclav
Zveme Vás na každoroční oslavu úrody chilli papriček. Čeká Vás ochutnávka soutěžních jídel, jež pro vás s láskou k chilli připraví srdcaři v oboru. Již tradičně bude připraven bohatý doprovodný program.

Hudba a víno Valtice

pátek 20.9.2019 19:00
Valtice – zámek (Valtice)
Pátý ročník koncertu z cyklu hudba a víno s exkluzivními sólisty pod garancí České filharmonie. Během každého hudebního bloku proběhne přímo při koncertu…

Zámecký košt vín a burčáků

sobota 21.9.2019
Valtice – zámek (Valtice)
Ochutnávka vín z produkce vinařství Chateau Valtice a Vinařství Kovacs Novosedly pro všechny milovníky špičkových moravských vín.

Retro vinobraní a Mistrovství ve sběru hroznů

sobota 21.9.2019
Křížový sklep A.D. 1640 (Valtice)
Tradiční jedinečná vinařská akce svého druhu v retro stylu. Oblečte si monterky, zástěry, rádiovky i šátky jako správní brigádníci z 50.-60. let.

Dýňobraní ve Valtickém Podzemí

pátek 15.9.2017
sobota 16.9.2017
pátek 21.9.2018
sobota 22.9.2018
pátek 20.9.2019
sobota 21.9.2019
Valtické Podzemí – labyrint vinných sklepů (Valtice)
Tradiční akce podzimu s atraktivním kulturním programem pro celou rodinu. Stovky dýní, možnost vyřezávání na místě. Odrůdové burčáky, dýňové speciality…

Břeclavské svatováclavské slavnosti

pátek 27.9. – neděle 29.9.2019
Areál Pod Zámkem Břeclav
Tradice svatováclavských městských slavností v Břeclavi letos oslaví již 28. výročí.
Na programu jsou o víkendu na konci září jak místní kapely a folkloristé, tak známá jména české a slovenské hudební scény.
Kromě kulturního programu pod zámkem je pro návštěvníky nachystané Dřevosochání, košt vín, běžecký závod, krojový průvod či slavnostní nedělní mše. Součástí slavností je také dětský folklorní festival.

Hudbobraní & Burčáky ve Valtickém Podzemí

pátek 25.9.2015
sobota 26.9.2015
pátek 29.9.2017
sobota 30.9.2017
pátek 28.9.2018
sobota 29.9.2018
pátek 27.9.2019 18:00
sobota 28.9.2019 18:00
Valtické Podzemí – labyrint vinných sklepů (Valtice)
Tradiční akce podzimu s atraktivním kulturním programem pro celou rodinu. Odrůdové burčáky, krajové a sezónní speciality Valtického Podzemí.

Říjen

Valtické vinobraní 2019

pátek 4.10.2019
sobota 5.10.2019
nám. Svobody (Valtice)
Město Valtice s partnery pořádá nejočekávanější akci v srdci Lednicko-valtického areálu. Slavnost vína, burčáku a dobré nálady.

Halloween ve Valtickém Podzemí

sobota 26.10.2019
Valtické Podzemí – labyrint vinných sklepů (Valtice)
Strašidelný večer s dýněmi a tajemná turistika ve Valtickém Podzemí, unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů.

Listopad

Svatomartinská degustace na Vinařské stodole

pondělí 11.11.2019 11:11
Křížový sklep A.D. 1640 (Valtice)
Můžete se těšit na slavnostní přípitek a ochutnávky svatomartinských vín 2019 z produkce Chateau Valtice, Vinařská škola Valtice a Vinařství Kovacs Novosedly…

Svatomartinské slavnosti & Husí hody ve Valtickém Podzemí

sobota 14.11.2015 17:00
sobota 18.11.2017 18:00
sobota 17.11.2018 18:00
sobota 9.11.2019 18:00
sobota 16.11.2019 18:00
Valtické Podzemí – labyrint vinných sklepů (Valtice)
Svatomartinská husička a vína v unikátním labyrintu historických vinných sklepů, jezte a pijte, co hrdlo ráčí. Svatomartinská vína a dobrá zábava při cimbálce…

Zakončení sezony ve Valtickém Podzemí

sobota 23.11.2019 20:00
Valtické Podzemí – labyrint vinných sklepů (Valtice)
Poslední tradiční podzimní večer a podzemní zážitková turistika ve Valtickém Podzemí – podzemním městě vína unikátním labyrintu historických vinných sklepů…

Od 1. července si naši hosté mohou zapůjčit ELEKTROKOLA

K dispozici máme 2 unisex kola ve velikosti 18” (160-180 cm) a 20” (170-190 cm), součástí výbavy je cyklistická helma, taška na kolo, sada na opravu kol a zámek na kolo.

Ceník a další informace najdete ZDE.

Popis kola: UNISEX trekové elektrokolo Road 3.0 s dojezdem až 120 km. Pohání ho zadní nábojový motor a baterie Li-Ion 14,5 AH s články Samsung je částečně integrovaná do rámu. Elektrokolo má přehazovačku Shimano (3×7 rychlostí) a odpruženou vidlici Zoom. Ovládá se přes LCD panel, kde si můžete vybrat z pěti stupňů motorové podpory.

Dárkový poukaz

Obdarujte své blízké pobytem na jižní Moravě, v samém srdci Lednicko-valtického areálu. Platnost poukazů zakoupených v letošním roce je do 31.12.2020, tedy až do konce příští sezóny!

V případě zájmu nás kontaktujte, my Vám zašleme cenovou kalkulaci a poukaz Vám pošleme domů zdarma.


(Nejen) Snídaně

Máte chuť na pořádnou snídani? V našich apartmánech najdete plně vybavené kuchyňky, ale snídani, odpolední snack nebo třeba večerní drink v Cafe Industry můžeme rozhodně doporučit! Kavárna je od nás vzdálená 9 minut chůze.

Rezervaci můžete vyřídit na telefonu +420 607 639 368, případně ji rádi uděláme za Vás, stačí se zmínit v objednávce.
(Nejen) snídaňové menu najdete ZDE.


Airbnb

Na celosvětovém portálu Airbnb jsme hostiteli od roku 2016, po celou dobu našeho působení si udržujeme titul “superhostitele”.

Co to znamená? Že usilujeme o to, abyste se u nás cítili co nejpříjemněji, a vy to dokážete štědře ocenit. Za to vám děkujeme!

Booking.com

Děkujeme za vaši přízeň v roce 2018.
V loňském roce jsme byli na Bookingu ještě “nováčkové”, ale věříme, že letos to dotáhneme na profesiální úroveň, a to díky vám!

Aktuality

Co je u nás nového?

Kalendář akcí

Kterou událost si nesmíte nechat ujít?

Tipy na výlet

Oblíbená a zajímavá místa v okolí, která doporučujeme navštívit.

Všechna oblíbená místa, kulturní zážitky z okolí, tipy na dobrou kávu nebo oběd a novinky nejen z našeho penzionu pravidelně sdílíme na Facebooku a Instagramu. Sledujte nás!


Price list for the season 2019/2020:

Price for 1 person/night (2 persons or more in the apartment)              
500,- CZK/1-2 nights
450 ,- CZK/3 nights and more

Price for 1 person/night (only 1 person in the apartment)
700,- CZK/1-2 nights
600,- CZK/3 nights and more

First child 0 – 2,99 years old (no bed) + baby cot to rent
FREE

Second child 0 – 2,99 years old (no bed)
150,- CZK/night

Child 0 – 2,99 years old with own bed
350,-CZK/1-2 nights
300,-CZK/3 nights and more

Extra bed
350,- CZK/1-2 nights
300,- CZK/3 nights and more

SALE for accommodation for 8 nights and more
10 %

Accommodation in summer holidays:  1/6/2019 – 31/8/2019

Price for 1 person/night (only 1 person in the apartment)
900,- CZK/1-2 nights
700,- CZK/3 nights and more

Long term accmodation (30 nights and more) : 1/10/2019 – 30/4/2020

Price for 1 person/night (only 1 person in the apartment)
350,-CZK/night
+ 150,-CZK/night for every other person (including children)

Other taxes:

Touristic tax
15,- CZK/person/day

Tax for business trip
5,- CZK/person/day

TOURISTC OR BUSINESS TAXES PAYS EVERY PERSON FROM 18 – 70 YEARS OLD.

Cleaning the room:

Included the price is FINAL cleaning, extra cleaning is possible for the charge 250,- CZK.

Towels and bed sheets are included and for free according  to need.

Other information:

Upon the confirmation of your booking, we require a deposit 25% to our bank account.

Accommodation with pets is not possible

LET CONTACT US IF YOU NEED MORE INFORMATION OR FINAL CALCULATION

Obdarujte své blízké pobytem na jižní Moravě, v samém srdci Lednicko-valtického areálu.
Platnost dárkových poukazů zakoupených v letošním roce je do 31.12.2020.

Platný ceník pro sezónu 2019/2020:

Cena za 1 osobu/noc (při ubytování 2 a více osob)
500,- Kč/1-2 noci
450 ,- Kč/3 a více nocí

Cena za 1 osobu/noc při obsazení apartmánu 1 osobou
700,- Kč/1-2 noci
600,- Kč/3 a více nocí

1. dítě do 3 let bez nároku na lůžko
ZDARMA (při ubytování 2 a více osob)
Zapůjčení dětské postýlky je také zdarma

2. dítě do 3 let bez nároku na lůžko
150,- Kč/noc

Dítě do 3 let s využitím lůžka
300,- Kč/1-2 noci
250,- Kč /3 a více nocí

Přistýlka
350,- Kč/1-2 noci
300,-Kč/3 a více nocí

Sleva při pobytu na 8 a více nocí
10 % z celkové ceny pobytu

Ubytování v termínu 1.6.2019 – 31.8.2019:

Cena za 1 osobu/noc při obsazení apartmánu 1 osobou
900,- Kč/1-2 noci
700,- Kč/3 a více nocí

Dlouhodobé ubytování (30 a více nocí) – platné v termínu 1.10.2019 – 30.4.2020:

Cena za 1 osobu v apartmánu
400,- Kč/noc/1.osoba
+ 100,-Kč/noc/každá další osoba (včetně dětí)

Po domluvě je možná také smlouva o ubytování za výhodnější cenu.

Zapůjčení elektrokola (od 1.července 2019):

Elektrokolo
800,- Kč/kolo/den + vratná záloha 8000,- Kč/kolo

Součástí výbavy je cyklistická helma, taška na kolo, sada na opravu kol a zámek na kolo.

Před každým zapůjčením je nutné zaplatit vratnou zálohu, předložit průkaz totožnosti a podepsat smlouvu o zapůjčení kola (součástí smlouvy je také poučení o pojistném plnění).

Kola se půjčují od 8.-20.hodiny.

Další poplatky:

Rekreační poplatek městu
15,- Kč/osoba/den

Poplatek za pracovní pobyt
5,- Kč/osoba/den

Rekreační poplatek a poplatek za pracovní pobyt platí osoby od 18 do 70 let.

Úklid:

V ceně je zahrnutý závěrečný úklid, extra úklid je možný za poplatek 250,-.

Ručníky a ložní prádlo jsou k dispozici zdarma dle potřeby.

Další informace:

Při potvrzení rezervace požadujeme složit zálohu ve výši 25 % na stanovený bankovní účet.

Dětem rádi zdarma zapůjčíme cestovní postýlku, jídelní židličku (Ikea), vaničku na koupání, mantinel do postele nebo zatemňovací závěs na okno či dveře.

Ubytování s domácími mazlíčky bohužel není možné.

PRO VÍCE INFORMACÍ NEBO FINÁLNÍ KALKULACI NÁS PROSÍM NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.

Modern and spacious apartment with comfortable bathroom with shower, fully equipped kitchen and summer terrace. Ideal for 2-5 persons + possibility to rent a baby cot or extra bed.

Private parking place in front of the apartment, box for bicycles, grill and garden furniture available, outdoor and covered seating,large garden, quiet quiet street near the river.

Apartment with a corridor and a spacious comfortable bathroom with a shower, situated in the basement of the guest house. In the summer you will appreciate a pleasant cooler, in the winter you will enjoy underfloor heating. The accommodation is ideal for 1-2 persons + possibility to rent a baby cot or extra bed.

The room has a double bed, upon request we can prepare two separate beds.

Private parking place in front of the apartment, box for bicycles, grill and garden furniture available, outdoor and covered seating, large garden, quiet quiet street near the river.

Modern and spacious apartment with comfortable bathroom with shower, fully equipped kitchen and balcony. Ideal for 2-4 persons + possibility to rent a baby cot.

Private parking place, box for bicycles, grill and garden furniture available, outdoor and covered seating, large garden, quiet quiet street near the river.

Modern and spacious apartment with comfortable bathroom with shower and fully equipped kitchen. Ideal for 2-3 persons + possibility to rent a baby cot or extra bed.

Private parking place, box for bicycles, grill and garden furniture available, outdoor and covered seating, large garden, quiet quiet street near the river.

Moderní a prostorný apartmán 2+kk s komfortní koupelnou se sprchovým koutem, plně vybavenou kuchyňskou linkou a letní terasous vlastnímvstupem přímo do zahrady. Ideální pro 2-5 osob+ možnost přistýlky a zapůjčení dětské postýlky.

Privátní parkovací místo přímo u apartmánu,úschova kol, k dispozici gril a zahradní nábytek, venkovní i kryté posezení, velká zahrada, klidná tichá ulice v blízkosti řeky.

Apartmán velikosti 1+kk s chodbičkou a prostornou komfortní koupelnou se sprchovým koutem, situovaný v suterénu penzionu. V létě oceníte příjemný chládek, v zimě zase příjemné podlahové vytápění. Ubytování je ideální pro 1-2 osoby+ možnost přistýlky a zapůjčení dětské postýlky. V pokoji je manželská postel, na požádání můžeme připravit dvě oddělená lůžka.

Diskrétní parkování ve dvoře, úschova kol, k dispozici gril a zahradní nábytek, venkovní i kryté posezení, velká zahrada, klidná tichá ulice v blízkosti řeky.

Moderní apartmán 2+kk s komfortní koupelnou, plně vybavenou kuchyňskou linkou a balkonem. Ideální pro 2-4 osoby, možnost zapůjčení dětské postýlky.

Diskrétní parkování ve dvoře, úschova kol, k dispozici gril a zahradní nábytek, venkovní i kryté posezení, velká zahrada, klidná tichá ulice v blízkosti řeky.

Prostorný apartmán 2+kk s komfortní koupelnou se sprchovým koutem a plně vybavenou kuchyňskou linkou. Vhodný pro 2-3 osoby + možnost přistýlky a zapůjčení dětské postýlky.

Diskrétní parkování ve dvoře, úschova kol, k dispozici gril a zahradní nábytek, venkovní i kryté posezení, prostorná zahrada, klidná tichá ulice.

We offer accomodation in four apartments for 1-5 persons. All of apartments are modernly equipped, have a new bathroom with shower and toilet, kitchen, fridge, electric cooker, TV, WIFI.

Nabízíme ubytování ve čtyřech moderně zařízených apartmánech.

Všechny apartmány jsou vybaveny novou komfortní koupelnou se sprchovým koutem a WC, plně vybavenou kuchyňskou linkou, TV a wifi.

Hosté mají k dispozici diskrétní parkování ve dvoře, uzamykatelnou kóji na kola a prostornou zahradu s krytým i venkovním posezením a grilem.

Náš penzion je nekuřácký, kouření je povoleno pod pergolou a v prostoru zahrady.

previous arrow
next arrow
Slider

Accomodation on Zahradní

Modern accommodation in the immediate vicinity of the Lednice-Valtice area is located in the village of Břeclav. Suitable for families with children, cyclists and businessmen. Discreet parking in the yard, bicycle storage, grill and garden furniture available, spacious garden, quiet street. Each apartment is modernly furnished, equipped with a new bathroom, kitchenette with fridge and electric cooker, TV.

Guest access

Parking, storage room, garden, grill, garden furniture, each apartment is fully equipped kitchen, refrigerator, electric cooker, own bathroom with toilet, TV, balcony.

Interaction with guests

According to the guests’ needs, maybe daily communication, telephone nonstop.

previous arrow
next arrow
Slider

Ubytování na Zahradní

Moderní ubytování v bezprostřední blízkosti Lednicko-valtického areálu se nachází v klidné části města Břeclav. Vhodné pro rodiny s dětmi, cykloturisty i podnikatele. Ubytování lze využít také ke služebním pobytům. V zimní sezóně je možné také dlouhodobé ubytování za zvýhodněnou cenu.

Hostům nabízíme ubytování v několika prostorných apartmánech pro 1-5 osob s celkovou kapacitou až 15 osob, možností přistýlky či zapůjčení dětské postýlky. Diskrétní parkování ve dvoře, úschova kol, k dispozici gril a zahradní nábytek, venkovní i kryté posezení, velká zahrada, klidná tichá ulice v blízkosti řeky.
Nové nabízíme také možnost zapůjčení elektrokol!

Ubytování se nachází v klidné lokalitě nedaleko centra Břeclavi a v blízkosti všech turisticky oblíbených míst Lednicko-valtického areálu.

Proč přijet právě k nám?

  • Klidná lokalita
  • Moderní bydlení
  • Vlastní plně vybavená kuchyňka
  • Vlastní komfortní koupelna
  • Prostorná zahrada
  • Parkování ve dvoře
  • WIFI

V docházkové vzdálenosti najdete supermarket, několik restaurací, tři dětská hřiště či „workout gym“ a fitness centrum, 15 – 30 minut od penzionu dále koupaliště a další sportovní vyžití, přístav a centrum města. V Břeclavi je řada restaurací, obchodů a kulturních památek, muzeum i kino.

Břeclav je známá nejen jako dopravní uzel mezi Bratislavou, Vídní a Brnem-Prahou, popřípadě mezi Slovenskem, Rakouskem a Maďarskem, ale také pro nespočet oblíbených turistických destinací v okolí.

Tipy, kam na výlet, najdete ZDE.


Jen ve zkratce několik z nich: Lichtenštejnský dům, Pohansko, Lednicko-valtický areál a řada památek které spadají pod UNESCO. Za zmínku stojí i velké množství nejrůznějších aktivit, relaxace a zážitků, lázně, obrovská koncentrace cyklostezek, lokální letiště s možností levných vyhlídkových letů, řada lokalit, které jsou známé všem, kteří mají rádi nejlepší moravské víno, plavby po řece Dyji (která mimochodem protéká hned kolem naší ulice)

Milí hosté, děkujeme vám za respektování našich domácích pravidel. Ubytovací řád najdete v každém apartmánu.

  • Check-in: od 14:00 – dle domluvy
  • Check-out: do 10:00

Při opožděném předání pokoje je host povinen uhradit poplatek za ubytování na další den.

Při nástupu má ubytovaný povinnost předložit ubytovateli svůj doklad totožnosti k zápisu do ubytovací knihy a následně uhradit poplatek/doplatek za pobyt.

V celém prostoru penzionu je striktně zakázáno kouřit. Buďte prosím tolerantní k dalším hostům a dětem a ke kouření využijte prostory zahrady či v nepříznivém počasí posezení pod pergolou. Nejde o diskriminaci kuřáků, zásadní je ohleduplnost k ostatním hostům.

Rádi bychom, abyste se zde cítili jako doma, proto žádáme o vaši ohleduplnost.

Při počátku ubytování přebírá host apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit personálu. V případě, že host předá apartmán s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši (pořizovací hodnota nového) připsána k úhradě.

Host nesmí bez souhlasu personálu přemísťovat vybavení v apartmánu nebo do dalších prostor.

Nechoďte po kobercích uvnitř apartmánu ve venkovní obuvi. Žádáme o udržování čistoty v apartmánech a o toleranci k ostatním hostům a zejména malým dětem, které si na kobercích hrají.

V apartmánech není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, především varné konvice a přímotopy, pod pokutou až 1000,-/den (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně). Host dále nesmí provádět žádné úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

V době od 22:00 do 6:00 je host povinen dodržovat noční klid.

Host může přijímat návštěvy pouze po předchozí domluvě s personálem, a to v době od 8:00 do 22:00 – k příjemnému posezení s přáteli můžete využít prostornou zahradu.

Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných, psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu a prostoru kolem něj psychotropní či omamné látky. Dále je zakázáno ukládat potraviny na okna.

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech, kol a vybavení na kola. Provozovatel penzionu neručí za jejich ztrátu nebo poškození.

Host je povinen při odchodu z apartmánu: zavřít okna, zhasnout, vypnout všechny elektrické spotřebiče a uzamknout dveře apartmánu, zavřít vchodové dveře do domu. Doporučujeme otevírat přednostně okna vybavená sítí proti hmyzu.

Před odjezdem prosím umyjte (utřete) použité nádobí.

Gril neumisťujte pod pergolu a po použití jej vždy vyčistěte.

Respektujte prosím soukromí nás i našich sousedů.

Venkovní řád pro hosty ubytování na Zahradní

Dodržujte v celém areálu Ubytování na Zahradní noční klid od 22:00 do 6:00.

Ke kouření využívejte posezení pod pergolou nebo prostor zahrady za parkovištěm (nekuřte na balkoně ani v blízkosti oken).

Během grilování gril neumisťujte pod pergolu a po použití jej prosím vždy vyčistěte.

Potřeby ke grilování najdete v boxu u grilu. Použité uhlí, brikety, pepo apod. prosím doplňte, aby mohlo posloužit zase dalším hostům.

Podsedáky, piknikovou deku a hračky pro děti uklízejte na své místo.

Při odchodu zhasínejte venkovní osvětlení.

Poučte své děti, aby křídou malovaly pouze po venkovní zámkové dlažbe (po zemi).

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech, kol a vybavení na kola. Provozovatel penzionu neručí za jejich ztrátu nebo poškození.

Zamykejte kóji na kola, zamykejte si svá kola – chráníte tím svůj majetek.

Na parkoviště do dvora prosím vždy couvejte a dbejte na bezpečnost osob, které se zde mohou pohybovat.

Bránu i branku vždy zavírejte a zaklapněte dětskou pojistku na brance.

Respektujte prosím soukromí nás i našich sousedů.

DĚKUJEME A PŘEJEME PŘÍJEMNÝ POBYT.