Ubytovací řád

Milí hosté, děkujeme vám za respektování našich domácích pravidel. Ubytovací řád najdete v každém apartmánu.

  • Check-in: od 14:00 – dle domluvy
  • Check-out: do 10:00

Při opožděném předání pokoje je host povinen uhradit poplatek za ubytování na další den.

Při nástupu má ubytovaný povinnost předložit ubytovateli svůj doklad totožnosti k zápisu do ubytovací knihy a následně uhradit poplatek/doplatek za pobyt.

V celém prostoru penzionu je striktně zakázáno kouřit. Buďte prosím tolerantní k dalším hostům a dětem a ke kouření využijte prostory zahrady či v nepříznivém počasí posezení pod pergolou. Nejde o diskriminaci kuřáků, zásadní je ohleduplnost k ostatním hostům.

Rádi bychom, abyste se zde cítili jako doma, proto žádáme o vaši ohleduplnost.

Při počátku ubytování přebírá host apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit personálu. V případě, že host předá apartmán s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši (pořizovací hodnota nového) připsána k úhradě.

Host nesmí bez souhlasu personálu přemísťovat vybavení v apartmánu nebo do dalších prostor.

Nechoďte po kobercích uvnitř apartmánu ve venkovní obuvi. Žádáme o udržování čistoty v apartmánech a o toleranci k ostatním hostům a zejména malým dětem, které si na kobercích hrají.

V apartmánech není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, především varné konvice a přímotopy, pod pokutou až 1000,-/den (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně). Host dále nesmí provádět žádné úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

V době od 22:00 do 6:00 je host povinen dodržovat noční klid.

Host může přijímat návštěvy pouze po předchozí domluvě s personálem, a to v době od 8:00 do 22:00 – k příjemnému posezení s přáteli můžete využít prostornou zahradu.

Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných, psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu a prostoru kolem něj psychotropní či omamné látky. Dále je zakázáno ukládat potraviny na okna.

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech, kol a vybavení na kola. Provozovatel penzionu neručí za jejich ztrátu nebo poškození.

Host je povinen při odchodu z apartmánu: zavřít okna, zhasnout, vypnout všechny elektrické spotřebiče a uzamknout dveře apartmánu, zavřít vchodové dveře do domu. Doporučujeme otevírat přednostně okna vybavená sítí proti hmyzu.

Před odjezdem prosím umyjte (utřete) použité nádobí.

Gril neumisťujte pod pergolu a po použití jej vždy vyčistěte.

Respektujte prosím soukromí nás i našich sousedů.

Venkovní řád pro hosty ubytování na Zahradní

Dodržujte v celém areálu Ubytování na Zahradní noční klid od 22:00 do 6:00.

Ke kouření využívejte posezení pod pergolou nebo prostor zahrady za parkovištěm (nekuřte na balkoně ani v blízkosti oken).

Během grilování gril neumisťujte pod pergolu a po použití jej prosím vždy vyčistěte.

Potřeby ke grilování najdete v boxu u grilu. Použité uhlí, brikety, pepo apod. prosím doplňte, aby mohlo posloužit zase dalším hostům.

Podsedáky, piknikovou deku a hračky pro děti uklízejte na své místo.

Při odchodu zhasínejte venkovní osvětlení.

Poučte své děti, aby křídou malovaly pouze po venkovní zámkové dlažbe (po zemi).

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech, kol a vybavení na kola. Provozovatel penzionu neručí za jejich ztrátu nebo poškození.

Zamykejte kóji na kola, zamykejte si svá kola – chráníte tím svůj majetek.

Na parkoviště do dvora prosím vždy couvejte a dbejte na bezpečnost osob, které se zde mohou pohybovat.

Bránu i branku vždy zavírejte a zaklapněte dětskou pojistku na brance.

Respektujte prosím soukromí nás i našich sousedů.

DĚKUJEME A PŘEJEME PŘÍJEMNÝ POBYT.